Cercetare

Direcţiile ştiinţifice ale catedrei:

 1. Aspecte igienice ale calităţii apei potabile şi influenţa asupra stării de sănătate a populaţiei:

 2. Estimarea stării de sănătate a angajaţilor întreprinderilor vinicole în relaţie cu condiţiile de muncă;
 3. Evaluarea fiziologo-igienică a condiţiilor de antrenament al sportivilor în edificiile de tip închis;
 4. Estimarea igienică a factorilor de risc şi a stării de sănătate a ţăranilor împroprietăriţi;
 5. Aspecte igienice ale morbidităţii elevilor prin maladii cronice în relaţie cu condiţiile ocupaţionale şi de habitat;
 6. Particularităţile igienice ale alimentaţiei sportivilor;
 7. Evaluarea igienică a alimentaţiei copiilor cu deficienţă ponderală din localităţile rurale;
 8. Estimarea igienică a stării de sănătate a populaţiei urbane în relaţie cu calitatea aerului atmosferic şi elaborarea măsurilor de prevenţie;
 9. Evaluarea sănătăţii copiilor din localităţile rurale în funcţie de factorii de mediu (în cadrul monitoringului socio-igienic);
 10. Estimarea stării de sănătate a elevilor instituţiilor de învăţământ în relaţie cu condiţiile de instruire şi comportamentale.

Teze de doctorat susţinute şi cele în lucru:

 1. Iurie Pînzaru - Estimarea igienică a factorilor de risc şi a stării de sănătate a lucrătorilor gospodăriilor ţărăneşti. 2009.
 2. Cazacu- Stratu Angela - Estimarea igienică a condiţiilor de instruire şi habituale ale elevilor claselor primare cu afecţiuni cronice respiratorii. 2011.
 3. Rubanovici Veaceslav - Estimarea alimentaţiei şi stării de sănătate a elevilor instituţiilor preuniversitare cu profil sportiv. Aprobarea temei la Consiliul ştiinţific USMF „Nicolae Testemiţanu” – 14.04.2011.
 4. Guştiuc Vasile - Estimarea stării de sănătate a elevilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar în relaţie cu condiţiile de instruire şi comportamentul individual. Aprobarea temei la Consiliul ştiinţific USMF „Nicolae Testemiţanu” – 23.03.2010.
 5. Spataru Ion –  Estimarea stării de sănătate şi a condiţiilor de muncă ale angajaţilor de la întreprinderile industriei de panificaţie. Aprobarea temei la Consiliul ştiinţific USMF „Nicolae Testemiţanu” – 21.02.2013
 6. Miron Inga –  Estimarea stării de sănătate a populaţiei din localităţile riverane r. Prut în relaţie cu calitatea apei potabile. Aprobarea temei la Consiliul ştiinţific USMF „Nicolae Testemiţanu” – 28.06.2012.