Research

The main directions of scientific work

 • Hygienic aspects of water quality and their influence on the health of population;
 • Assessment of health of winery employees depending on working conditions;
 • Assessment of physiological and hygienic conditions of athletes’ training in enclosed spaces;
 • Hygienic assessment of risk factors and health status of farmers- landowners;
 • Hygienic aspects of morbidity of pupils with chronic respiratory diseases depending on training and housing conditions;
 • Eating habits of athletes;
 • Hygienic assessment of nutrition of underweight children in rural areas;
 • Hygienic assessment of the state of health of urban population in relation to the quality of ambient air and development of preventive measures;
 • Hygienic assessment of children’s state of health in rural areas in relation to environmental factors (in the socio-hygienic monitoring);
 • Hygienic assessment of the state of health of pupils of educational institutions in relation to training and behavioral conditions.

PhD theses :

 1. Iurie Pînzaru. Estimarea igienică a factorilor de risc şi a stării de sănătate a lucrătorilor gospodăriilor ţărăneşti. 2009
 2. Cazacu- Stratu Angela. Estimarea igienică a condiţiilor de instruire şi habituale ale elevilor claselor primare cu afecţiuni cronice respiratorii, 2011.
 3. Rubanovici Veaceslav. Estimarea alimentaţiei şi stării de sănătate a elevilor instituţiilor preuniversitare cu profil sportiv. Aprobarea temei la Consiliu Ştiinţific USMF „Nicolae Testemiţanu” – 14.04.2011.
 4. Guştiuc Vasile. Estimarea stării de sănătate a elevilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar în relaţie cu condiţiile de instruire şi comportamentul individual. Aprobarea temei la Consiliu Ştiinţific USMF „Nicolae Testemiţanu” – 23.03.2010.
 5. Spataru Ion. Estimarea stării de sănătate şi a condiţiilor de muncă ale angajaţilor de la întreprinderile industriei de panificaţie. Aprobarea temei la Consiliu Ştiinţific USMF „Nicolae Testemiţanu” – 21.02.2013
 6. Miron Inga. Estimarea stării de sănătate a populaţiei din localităţile riverane r. Prut în relaţie cu calitatea apei potabile. Aprobarea temei la Consiliu Ştiinţific USMF „Nicolae Testemiţanu” – 28.06.2012.