Istoric

Predarea disciplinelor igienice a început în anul 1966 la Facultatea de Medicină Preventivă (fosta Facultate de Igienă şi Sanitarie) sub formă de cursuri de igiena mediului (comunală), igiena muncii, igiena alimentaţiei şi igiena copiilor şi adolescenţilor, organizate pe lângă Catedra de igienă generală. Catedra de igienă a fost fondată la 15 iunie 1977, reunind cursurile de igienă a mediului, a muncii, a alimentaţiei, copiilor şi adolescenţilor.

Cursurile teoretice şi lucrările practice la disciplinele igienice au fost deschise şi iniţiate de către doctorii în medicină F. Avraman, V. Iachim, V. Vangheli, I. Hăbăşescu. Fondatorul şcolii didactico-ştiinţifice a catedrei este Iacov Reznik – doctor habilitat în ştiințe medicale, profesor universitar, Om Emerit. Pe parcursul anilor, la buna funcționare a procesului didactic şi ştiinţific au participat: la Igiena mediului, doctorii în ştiinţe medicale A. Discalenco, C. Sedâkin, asistenţii A. Daşanu şi V. Bortă, doctor în ştiinţe medicale, conferențiar universitar, M. Ojovan, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar Gr. Friptuleac, conferenţiarul V. Băbălău, doctor în ştiinţe medicale,  N. Zimniţa, lector superior; S. Cebanu, doctor în ştiinţe medicale, conferențiar universitar; la igiena muncii au ţinut prelegeri doctorii în ştiinţe medicale, conferenţiarii: D. Rusnac, V. Chicu, Gh. Sprânceanu, asistentul N. Marian, V. Vangheli, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, asistenţii V. Macovei, V. Vozian, R. Russu, conferențiarul V. Meşină. Apoi s-au inclus în procesul predării profesorul Gr. Friptuleac, conferenţiarul M. Moraru, conf. V. Băbălău, conf. S. Cebanu; la igiena alimentaţiei – doctorii în ştiinţe medicale, conferenţiarii U. Jalbă şi A. Chirlici, asistentul R. Căldare, conferenţiarul C. Râmiş, asistentul V. Rubanovici; la igiena copiilor şi adolescenţilor – asistenţii A. Guţul, V. Socolov, Maria Moraru, doctor în ştiinţe medicale, conferențiar universitar, Angela Cazacu-Stratu, asistent. Fondatorul catedrei este Vasile Iachim, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, care a condus-o până în anul 1986. Între anii 1986 – 1988 în fruntea catedrei s-a aflat M. Ojovan, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar. În perioada 1988 – 1997 catedra a fost dirijată de Victor Vangheli, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, din 1999 – doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar Gr. Friptuleac.

La catedră au fost elaborate şi susţinute 2 teze de doctor habilitat în ştiinţe medicale: V. Vangheli în 1990; Gr. Friptuleac în 2001 şi 7 teze de doctor în medicină – C. Râmiş – în 2001, Raisa Russu – în 2003, Eudochia Tcaci – în 2003, V. Meşină – în 2007, S. Cebanu – în 2008, Iurie Pânzaru – în 2009, Angela Cazacu – Stratu  – în 2011. Profesorul Gr. Friptuleac este laureat al premiului “F.F. Erisman”, al Galei premiilor în Sănătate.