Default Header Image

Cercetare

Direcţiile ştiinţifice ale catedrei:

 1. Aspecte igienice ale calităţii apei potabile şi influenţa asupra stării de sănătate a populaţiei.

 2. Estimarea stării de sănătate a angajaţilor întreprinderilor vinicole în relaţie cu condiţiile de muncă.

 3. Evaluarea fiziologo-igienică a condiţiilor de antrenament al sportivilor în edificiile de tip închis.

 4. Estimarea igienică a factorilor de risc şi a stării de sănătate a ţăranilor împroprietăriţi.

 5. Aspecte igienice ale morbidităţii elevilor prin maladii cronice în relaţie cu condiţiile ocupaţionale şi de habitat.

 6. Particularităţile igienice ale alimentaţiei sportivilor.

 7. Evaluarea igienică a alimentaţiei copiilor cu deficienţă ponderală din localităţile rurale.

 8. Estimarea igienică a stării de sănătate a populaţiei urbane în relaţie cu calitatea aerului atmosferic şi elaborarea măsurilor de prevenţie.

 9. Evaluarea sănătăţii copiilor din localităţile rurale în funcţie de factorii de mediu (în cadrul monitoringului socio-igienic).

 10. Estimarea stării de sănătate a elevilor instituţiilor de învăţământ în relaţie cu condiţiile de instruire şi comportamentale.

Teze de doctorat susţinute :

 

 1.  Russu Raisa: Estimarea igienică a mediului ocupaţional şi stării de sănătate a muncitorilor fabricilor de producere a ţigaretelor, 2003.
 2. Tcaci Eudochia: Aspecte igienice ale impactului gradului de mineralizare a apei potabile asupra stării de sănătate a populaţiei, 2003.
 3. Meşina Victor: Estimarea stării de sănătate a angajaţilor întreprinderilor vinicole în relaţie cu condiţiile de muncă, 2007.
 4. Cebanu Sergiu: Evaluarea fiziologo-igienică a condiţiilor de antrenament a sportivilor în edificiile sportive de tip închis, 2008.
 5. Pînzaru Iurie: Estimarea igienică a factorilor de risc şi a stării de sănătate a lucrătorilor gospodăriilor ţărăneşti, 2009.
 6. Selevestru Rodica: Evoluţia şi controlul astmului bronşic la copiii de vârstă şcolară, 2010.
 7. Cazacu-Stratu Angela: Estimarea igienică a condiţiilor rezidenţiale şi de instruire a elevilor cu afecţiuni cronice respiratorii, 2011.
 8. Rubanovici Vladislav: Estimarea stării de sănătate a elevilor instituțiilor preuniversitare cu profil sportiv în funcție de calitatea alimentației, 2016 . 
Teze de doctorat  în lucru:
 1. Guştiuc Vasile - Estimarea stării de sănătate a elevilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar în relaţie cu condiţiile de instruire şi comportamentul individual. Aprobarea temei la Consiliul ştiinţific USMF „Nicolae Testemiţanu” – 23.03.2010.
 2. Spataru Ion –  Estimarea stării de sănătate şi a condiţiilor de muncă ale angajaţilor de la întreprinderile industriei de panificaţie. Aprobarea temei la Consiliul ştiinţific USMF „Nicolae Testemiţanu” – 21.02.2013.
 3. Miron Inga –  Estimarea stării de sănătate a populaţiei din localităţile riverane r. Prut în relaţie cu calitatea apei potabile. Aprobarea temei la Consiliul ştiinţific USMF „Nicolae Testemiţanu” – 28.06.2012.
 4. Cernelea Natalia Estimarea stării de sănătate a elevilor supraponderali și a factorilor determinanți. Aprobarea temei la Consiliul ştiinţific USMF „Nicolae Testemiţanu” din 2014.
 5. Sabău David „Studiul morbidităţii populaţiei judeţului Cluj prin bolile aparatului digestiv în relaţie cu particularităţile factorilor comportamentali de risc”. Aprobarea temei la Consiliul ştiinţific USMF „Nicolae Testemiţanu” din 2015.