contacts

Disciplina de igienă

Blocul didactic nr. 6

Blocul didactic nr. 6,
str. Nicolae Testemițanu, 26/2,
mun. Chişinău, MD-2025,
Republica Moldova

Blocul didactic nr. 6,  str. Nicolae Testemiţanu, 26/2, etajul II si III

Centrul Naţional Sănătate Publică, str. Gheorghe  Asachi, 76 a

Centrul de Sănătate Publică Municipal Chişinău, str. Alexandru Hâjdeu ,49