Default Header Image

suport

suport

 

 

 

 

 

 

A fost lansat Proiectul de cercetare „Studiu privind procesul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale în Republica Moldova”. Proiectul va fi realizat și implementat de către Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” în parteneriat cu Agenția Națională pentru Sănătate Publică cu susținerea financiară a Fondației Soros Moldova.

Scopul proiectului constă în evaluarea şi analiza procesului de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală (DRAM) întru armonizarea practicilor existente şi reducerea riscurilor acestora pentru pacienţii şi angajaţii instituţiilor medicale, mediu ambiant şi sănătatea populaţiei. Pentru realizarea scopului propus au fost înaintate următoarele obiective: Analiza cadrului normativ regulatoriu privind gestionarea DRAM în vigoare în Republica Moldova în raport cu legislația internațională; Evaluarea practicilor actuale privind gestionarea DRAM în instituţiile medicale publice şi private; Evaluarea capacităţilor instituţiilor medicale publice şi private în gestionarea DRAM; Evaluarea riscurilor posibile în practica gestionării DRAM; Evaluarea mecanismelor existente de neutralizare, nimicire, reciclare a DRAM.

Studiul realizat pe parcursul derulării proiectului prevede evaluarea procesului de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale în instituţiile medico-sanitare publice şi private din Republica Moldova. Analiza cadrului normativ regulatoriu privind gestionarea DRAM în Republica Moldova va permite ajustarea documentelor naţionale la rigorile internaţional.

Proiectul este derulat în perioada 1 octombrie 2021 – 30 septembrie 2022.