Default Header Image

Istorie

 

Cursurile teoretice şi lucrările practice la disciplinele igienice au fost deschise şi iniţiate de către doctorii în medicină F. Avraman, V. Iachim, V. Vangheli, I. Hăbăşescu. Fondatorul şcolii didactico-ştiinţifice a Catedrei este Iacov Reznik – doctor habilitat în ştiințe medicale, profesor universitar, om emerit. Pe parcursul anilor, la buna funcționare a procesului didactic şi ştiinţific au participat: la Igiena mediului – doctorii în ştiinţe medicale A. Discalenco, C. Sedâkin, asistenţii A. Daşanu şi V. Bortă, doctor în ştiinţe medicale, conferențiar universitar, M. Ojovan, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar Gr. Friptuleac, conferenţiarul V. Băbălău, doctor în ştiinţe medicale,  N. Zimniţa, lector superior; S. Cebanu, doctor în ştiinţe medicale, conferențiar universitar; la Igiena muncii au ţinut prelegeri doctorii în ştiinţe medicale, conferenţiarii D. Rusnac, V. Chicu, Gh. Sprânceanu, asistentul N. Marian, V. Vangheli, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, asistenţii V. Macovei, V. Vozian, R. Russu, conferențiarul V. Meşină. Apoi s-au încadrat în procesul predării profesorul Gr. Friptuleac, conferenţiarul M. Moraru, conf. V. Băbălău, conf. S. Cebanu; la Igiena alimentaţiei – doctorii în ştiinţe medicale, conferenţiarii U. Jalbă şi A. Chirlici, asistentul R. Căldare, conferenţiarul C. Râmiş, asistentul Vl. Rubanovici; la Igiena copiilor şi adolescenţilor – asistenţii A. Guţul, V. Socolov, Maria Moraru, doctor în ştiinţe medicale, conferențiar universitar, Angela Cazacu-Stratu, asistent. Fondatorul Catedrei este Vasile Iachim, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, care a condus-o până în anul 1986. Între anii 1986 – 1988 în fruntea Catedrei s-a aflat M. Ojovan, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar. În perioada 1988 – 1997 Catedra a fost dirijată de Victor Vangheli, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, din 1999 – doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar Gr. Friptuleac.