Default Header Image

Publicaţii

Cărţi

Friptuleac, Gr., Meşina, V., Moraru, M. Igiena muncii. Vol. I. Chişinău:  Medicina, 2009. 366p.

Friptuleac, Gr., Meşina, V., Moraru, M. Igiena muncii. Vol. II. Chişinău; Medicina, 2011. 300p.

Friptuleac, Gr. Igiena mediului. Chişinău: Medicina, 2012. 243p.

Monografii

Friptuleac, Gr., Pînzaru, I.Igiena muncii lucrătorilor gospodăriilor ţărăneşti. Cişinău: Baştina-RADOG, 2011. 272p.

Ghid practic

Friptuleac, Gr. Ecologia umană: Lucrări practice. Chişinău: Medicina, 2008. 230p.

Hăbăşescu, I. Igiena copiilor şi adolescenţilor: Lucrări practice. Chişinău: Medicina, 2009. 476p.

Lucrări metodico-didactice

Cebanu, S. Cerinţele igienice faţă de edificiile de cultură fizică şi sport şi instituţiile cultural publice. Chişinău: Medicina, 2011. 21 p.

Articole din reviste cu factor de impact

Corobov, R., Shredan, S., Opopol N.,Eby, K. Heat-related mortality in Moldova. Part I. Development of historical temperature-mortality relationships. International Journal of Climatology. 2011. In publishing process. (IF – 2)

Corobov, R., Shredan, S., Opopol N.,Eby, K. Heat - related mortality in Moldova: the summer of 2007. International Journal of Climatology. 2012. Disponibil: doi: 10.1002/ joc. 3610. (IF: 2,906).

Articole din alte reviste editate în străinătate

Cebanu, S., Friptuleac, Gr., Cazacu – Stratu, A., Gheorghiţa, A. Hygienic estimation of training conditions of pupils with chronic respiratory diseases. Physiology. Abstrtract volum, 2011, Supliment, p. 24-25. ISSN 1223-2076.

Chevireşan, A., Friptuleac, Gr., Pantea, V. Familia şi consumul de alcool şi droguri. Revista de Igienă şi Sănătate Publică.2008, 58 (4), p. 73-82.

Friptuleac, Gr., Bernic, V. Aspecte ale morbidităţii copiilor din localităţile rurale în relaţie cu calitatea apei potabile. Revista de Igienă şi Sănătate Publică. 2008, 58 (1), p.15-21.

Friptuleac, Gr., Meşina, V. Caracteristica igienică a factorilor mediului ocupaţional şi starea de sănătate a angajaţilor întreprinderilor vinicole. Materialele Congresului al XIV-lea  Naţional de Medicina Muncii cu participare internaţională. 2008, p. 26-27.

Friptuleac, Gr., Meşina, V. Evaluarea structurii morbidităţii cu incapacitate temporară de muncă la angajaţii întreprinderilor vinicole. Materialele Congresului al XIV-lea Naţional de Medicina Muncii cu participare internaţională. 2008, p. 32-33.

Friptuleac, Gr., Chirlici, A., Cebanu, S., et al. About the contents of nitrates in vegetal food-stuffs in mun. Chisinau. Exposure and Risk Assessment of Chemical Pollution-Contemporary Methodology. 2009, p.407-413.

Friptuleac, Gr., Bejenari, V., Bejenari, O. Evolution of actual situation on prevention of iodine deveciency maladies. Jurnal of hygiene and public health. 2009,  59 (1), p. 80-88.

КИРЛИЧ, А., ФРИПТУЛЯК, ГР., АНТОСИЙ, Л., ПЫНЗАРУ, Ю. О безопасности продуктов питания по санитарно-микробиологическим показателям в муниципии Кишинэу Республики Молдова. Здоровье и болезнь. 2009, 2 (78), с. 113-115.

Russu, R., Cebanu, S. Evaluation of the risk of underground water’s action upon human health of population in municipality Chisinau. Exposure and Risk Assessment of Chemical Pollution-Contemporary Methodology. 2009, p.379-382.

 Articole în culegeri internaţionale

Чебану, С., Фриптуляк, Г. Mеры профилактики заболеваемости и травматизма cпортсменов. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Эффективность реализации государственной молодёжной политики: опыт регионов и перспективы развития». 2010, с.143-145.

Чебану, С., КАЗАКУ-СТРАТУ, А., БАЛАН, Г., РУБАНОВИЧ, В. Гигиеническая оценка некоторых факторов, определяющих развитие хронических респираторных заболеваний у учащихся сельских школ. Экология, здоровье, спорт: материалы III Международной научно-практической конференции. 2011, c.137-139.ISBN 978-5-9293-0699-0.