Default Header Image

Colaborare internaţională

Catedra de igienă colaborează cu instituţiile ştiinţifice şi didactice din Bucureşti, Iaşi, Timişoara, Craiova, Târgu-Mureş, Kiev, Permi, Cita, Moscova, Norfolk etc.

Unele proiecte realizate cu suportul colaboratorior Catedrei de igienă:

1. MRDA/CRDF “Evaluation of Indoor Air Quality and Impact on Respiratory Diseases Incidence”, 2001-2002.
2. European Union “The Health Promotion and Disease Prevention Project, Moldova”, 2003-2005.
3. GEF/PNUD “Evaluation at the national level of necessities for capacity’s consolidation,” 2004.
4. GEF/PNUD “Planul National de actiuni privind intarirea capacitatilor de implementare integrata a Conventiilor de mediu de la Rio pentru perioada 2005-2010”, 2004.
5. UE/TACIS/UNICEF/MET “Studiul de Evaluare Rapidă a Instituţiilor de Îngrijire Rezidenţială a Copiilor din R. Moldova”, 2007.
6. Proiectului „Estimarea şi managementul calităţii apei din fântâni”, 2005-2008
7. Proiectul „Evaluarea practicilor igienice a elevilor din şcoli în funcţie de metodele de aprovizionare cu apă”, 2009
8. Proiectul pentru tineri cercetători al AȘM, cifrul 10.819.09.01, „Evaluarea igienică a mediului de instruire şi rezidenţial a elevilor cu afecţiuni pulmonare cronice din localităţile rurale”, 2009-2011.
9. Proiectul Tempus ”Programe de Masterat în Sănătate Publică și Servicii Sociale”, 2010-2013.
10. Proiectul “Cooperarea Moldo-Estoniană în medicină sportivă pentru promovarea standardelor europene in învățământul medical”, 2013-2015.
11. Grant nr. 1R24TW009568-01 „GEOHEALTH: One Health Center for Environmental and Occupational Research”, 2013-2014.
12. Proiectul “Assessement of water quality and health state of the population from rural areas of the Republic of Moldova”, 2015
13. Proiectul “Participation at the International Conference “Sport Medicine: Challenges and Perspectives”, 2015
14. Grant no. 2D43TW007261 ”iCREATE: Increasing Capacity in Research in Eastern Europe", 2016-2021
15. Grant financed by NIH ”INITIatE: International Collaboration to increase Traumatic Brain Injury Surveillance in Europe” , 2017-2019.
 
Proiecte înaintate la concursuri în cadrul unor programe internaţionale:
Erasmus + Call for proposals, 2014, 2017

Project: Master program in food safety and public health in Armenia and Modova.

Project: Capacity building and innovation in public health research / DREAM.

Project: Biosafety Training and University Education: developing a common framework in the Eastern Partnership Region/BIOTUNE.