Default Header Image

Cercetare

Colectivul disciplinei a iniţiat şi organizat conferinţe ştiinţifice, congrese, colaborează cu instituţiile ştiinţifice şi didactice din România, Estonia, Italia, SUA, Danemarca, Ungaria, Ucraina, Georgia, Armenia.

 

Proiectele internaţionale realizate cu participarea colaboratorilor Disciplinei de igienă

 1. MRDA/CRDF “Evaluation of Indoor Air Quality and Impact on Respiratory Deseases Incidence”, 2001 – 2002.
 2. European Union “Health Promotion and Diseases Prevention in Moldova”, 2003 – 2005.
 3. GEF/PNUD “Evaluation at the national level of necessities for capacity consolidation”, 2004.
 4. GEF/PNUD “National Plan of Actions for Application of Rio-de-Janeiro Convention about Environment during the period 2005 – 2010”, 2004.
 5. GEF/PNUD “Elaboration of measures for the human’s adaptation to global growing warmer”, 2005 – 2007.
 6. European Union “Inoffensiveness of water”, 2006 – 2009.
 7. UE/TACIS/UNICEF/MET „Studiul de evaluare rapidă a instituţiilor de îngrijire rezidenţială a copiilor din Republica Moldova” (2007).
 8. TEMPUS Project “Master Programmes in Public Health and Social Services”, 2010 – 2013.
 9. GEOHealth „One Health Center for Environmental and Ocupational Researche”, 2012 – 2015.
 10. Estonian-Moldovan cooperation in sport medicine for promoting European standard in medical education, 2013 – 2015.
 11. Estonian-Moldovan cooperation for quality improvement in rehabilitation and sports medicine service according to European standard: stage II" 86-2017A, 2017 – 2018.
 12. International Collaboration to increase Traumatic Brain Injury Surveillance in Europe (INITIatE), 2017 – 2019.

Proiecte internaționale în derulare:

 1. Increasing Capacity in Research in Eastern Europe (ICREATE), 2016 – 2021.
 2. COST Action CA 16216 „Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts” (OMEGA-NET), 2017 – 2021.
 3. COST Action CA17136 “Indoor Air Pollution Network” (INDAIRPOLLNET), 2018 – 2022.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

suport

suport

 

Cu suportul Fundației Soros Moldova, USMF ”Nicolae Testemițanu”, Departamentul Medicină preventivă, Disciplinile de Igienă și Epidemiologie, dar și cu implicarea experților Agenției Naționale pentru Sănătate Publică au lansat Proiectul de cercetare „Studiu privind procesul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale în Republica Moldova”.

Scopul proiectului constă în evaluarea şi analiza procesului de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală (DRAM) întru armonizarea practicilor existente şi reducerea riscurilor acestora pentru pacienţii şi angajaţii instituţiilor medicale, mediu ambiant şi sănătatea populaţiei. Pentru realizarea scopului propus au fost înaintate următoarele obiective: Analiza cadrului normativ regulatoriu privind gestionarea DRAM în vigoare în Republica Moldova în raport cu legislația internațională; Evaluarea practicilor actuale privind gestionarea DRAM în instituţiile medicale publice şi private; Evaluarea capacităţilor instituţiilor medicale publice şi private în gestionarea DRAM; Evaluarea riscurilor posibile în practica gestionării DRAM; Evaluarea mecanismelor existente de neutralizare, nimicire, reciclare a DRAM.

Studiul realizat pe parcursul derulării proiectului prevede evaluarea procesului de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale în instituţiile medico-sanitare publice şi private din Republica Moldova. Analiza cadrului normativ regulatoriu privind gestionarea DRAM în Republica Moldova va permite ajustarea documentelor naţionale la rigorile internaţional.

Proiectul este derulat în perioada 1 octombrie  2021 - 30 septembrie 2022.